Klachten


ProVoet is vanaf 1 januari 2010 aangesloten bij De Geschillencommissie. Wat houdt  dit nu precies in? Indien u als consument niet tevreden bent over een behandeling aan uw voeten, of over de manier waarop u bent geholpen, dan is de eerste stap natuurlijk om dit direct te bespreken met uw pedicure. Zij zal uw klacht serieus nemen en proberen het op te lossen. Als u er niet samen uit komt, dan is het goed om te weten dat uw pedicure door haar ProVoet-lidmaatschap automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hiermee biedt zij u als klant een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen. Dat is voor u én voor uw klant goed om te weten.

Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen Geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

Folder De Geschillencommissie

U kunt hier de consumentenfolder met alle informatie over De Geschillencommissie downloaden.
Consumentenfolder_ProVoet_v2